Dossierinzage

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meer regie krijgen in hun eigen zorgproces. Het toegankelijk maken van zorggegevens draagt hier positief aan bij. Er zijn twee manieren om inzage te krijgen in je zorgdossier, via:

  • Een persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO);
  • Het cliëntenportaal van Arkin via Karify.

Lees er meer over op de website van Arkin.

Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor de regeling binnen het Zorgprestatiemodel, die alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Arkin moet zich hier ook aan houden, maar op dit moment worden er nog geen gegevens van cliënten aan de NZa geleverd.

Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens. Deze privacyverklaring kunt u invullen en meenemen naar uw behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en er geen gegevens aan de NZa worden aangeleverd.