Naastbetrokkenenraad Arkin

De Naastbetrokkenenraad bestaat uit familie en andere naastbetrokkenen van cliënten van Arkin. Naast het behartigen van de collectieve belangen van naasten, organiseert de Naastbetrokkenenraad van tijd tot tijd bijeenkomsten. Vaak worden daar thema’s besproken, soms samen met een deskundige. Ook zijn de bijeenkomsten goede gelegenheden om onderling ervaringen uit te wisselen.

De Naastbetrokkenenraad is telefonisch bereikbaar op 020 590 40 95. Er is ook een spreekuur, op donderdag van 13:00 – 16:00 uur.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenraad geheel zelfstandig. De Naastbetrokkenenraad is uitsluitend bedoeld voor naastbetrokkenen van cliënten van Arkin.

U leest er meer over op de website van Arkin.