Cliëntenraad

De Cliëntenraad brengt gevraagd én ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Zo werken we samen aan het verbeteren van onze zorg, dienstverlening en klantvriendelijkheid.

Bij besluitvorming over zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma’s. De zorgverlener mag een advies van de cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan zijn dat de zorgaanbieder en cliëntenraad het niet met elkaar eens worden. In dat geval kan de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter worden ingeschakeld.

In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen zitting nemen in de Naastbetrokkenenraad.

Contactgegevens Cliëntenraad

Postadres:
Arkin, t.a.v. Cliëntenraad
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam
T 020-5904454 (bereikbaar ma t/m do 10.00 – 16.00 uur)
E clientenraad@arkin.nl.