Uw rechten

Alle cliënten van Arkin Ouderen hebben bepaalde rechten, zodat u zeggenschap houdt over de behandeling. Uw recht op een behandelplan, uw hebt het recht om uw dossier in te zien en uw hebt het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de behandeling. U kunt ook bellen met de vertrouwenspersoon voor cliënten via 0900 – 444 8888 (10 cent per minuut).

Uw dossier

Gegevens worden zorgvuldig vastgelegd in het cliëntdossier. Dit is wettelijk verplicht. Uw persoonsgegevens maar ook de verslagen van de behandelaren staan in dit dossier. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en gaan niet zonder uw toestemming naar andere instanties of personen.

PGO

Vanaf 12 januari 2022 kun je als cliënt van een van de specialismen van Arkin onderdelen van je zorgdossier bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bekijk de animatie voor meer informatie. Op de website van Arkin staan veelgestelde vragen over het gebruik van een PGO.