Klachten & Suggesties

Huisregels

Hier vindt u de algemene huisregels die gelden binnen onze locaties.

Klachtenbehandeling

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling, of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u of met uw medische gegevens is omgegaan. Of u voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag van u! In onze algemene klachtenfolder leest u welke stappen u kunt nemen.

If you have a complaint, we would like to hear from you! You can read which steps you can take in our general complaints folder.

Uw klacht kunt u melden via onderstaande deze link.

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

Wordt u behandeld in het kader van de Wet verplichte ggz?
Dan kan er een andere route voor de afhandeling van uw klacht mogelijk zijn.
Leest u eerst de klachtenfolder Wvggz

Voor klachten over uw rekening kunt u contact opnemen met medewerker klachtenfacturatie. Dit kan door te mailen naar: klachtenfacturatie@arkin.nl

Wanneer uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij u oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet.

Privacy

Binnen Arkin geldt een Privacyreglement Arkin waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Algemene Leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf.

In de ‘algemene voorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Downloads

Algemene leveringsvoorwaarden ggz 2022

Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform ggz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en de Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Arkin is lid van GGZ Nederland.