Naastenbeleid Arkin Ouderen

Als iemand in uw directe omgeving psychiatrische problemen heeft, kan dat ook voor uzelf ingrijpende gevolgen hebben. U heeft misschien vragen of u voelt zich onzeker over hoe u het beste met diegene en zijn of haar aandoening kunt omgaan. Misschien spelen er schuld- of schaamtegevoelens. Of valt het u zwaar om voor diegene te zorgen.

Arkin Ouderen vindt een goede samenwerking tussen cliënt, naaste(n)* en hulpverlener heel belangrijk. Het betrekken van u als naaste bij de behandeling is bij Arkin Ouderen opgenomen in de zorgprogramma’s/behandelrichtlijnen. Hoe wij u verder willen betrekken en waar wij u nog meer in kunnen ondersteunen kunt u hier lezen.

Ons uitgangspunt: samenwerking

Ons uitgangspunt is dat de cliënt, naaste en behandelaar een team vormen om de behandeling zo goed mogelijk in te richten en te laten verlopen. Omdat u de cliënt van dichtbij kent, is uw kennis en ervaring met de cliënt van groot belang. We kunnen gezamenlijk bepalen wat wel en wat niet werkt. Het is ook belangrijk dat door samenwerking de relatie tussen u en uw naaste goed blijft.

*Onder naasten verstaan wij partners, kinderen, ouders en andere direct betrokkenen zoals buren, vrienden en vrijwilligers.